UTBILDNING 2019

Ett unikt tillfälle, Anmäl dig nu!

Den 3:e oktober 2019 anordnar Asfaleia en kursdag om traumatisk sorg och behandling med psykiatrikerna Geert Smid och Sophie Hengst från Centrum ‘45 i Nederländerna. På Centrum ‘45 bedrivs kliniskt arbete och forskning om traumatisk sorg och behandlingsformen Brief Eclectic Psychotherapy (BEP-TG). Under denna innehållsrika och spännande dag fördjupar vi oss i behandling och diagnostik av komplicerade sorgreaktioner. Utbildningen vänder sig till psykiatriker, psykologer, psykoterapeuter samt andra som har grundläggande psykoterapeututbildning och möter traumatiserade personer.

Ta chansen att vässa din kompetens och lyssna till två inspirerande och kompetenta föreläsare! Mer information om utbildningen och föreläsarna hittar du här.

Välkommen med din anmälan! Anmälan och frågor ställs till mikaela.lindstrom@asfaleia.nu.


 
 

utbildningar och föreläsningar

Inom psykotraumatologi föreläser och utbildar vi bland annat om:

 • PTSD och komplex PTSD

 • Trauma och traumatisering

 • Strukturell dissociation

 • Enactive traumaterapi; att arbeta med strukturellt dissociativa personer

 • Stabiliseringstekniker

 • Sekundärtraumatisering

Andra kompetensområden vi föreläser och utbildar inom:

 • Psykosocialt behandlingsarbete

 • Psykoterapeutiskt behandlingsarbete

 • Våld i nära relationer inkl. människohandel och hedersrelaterat våld

 • Behandlingsarbete med klienter som lever under skydd

 • Psykologiska perspektiv på migration och mänskliga rättigheter

 • Interkulturellt medveten psykoterapi

 
foto: Eva-Marie Janelo

foto: Eva-Marie Janelo


 

För vem?

Vi vänder oss till organisationer, företag och myndigheter som har personal eller professionella som träffar på eller arbetar med traumatiserade personer.

 
 

utbildningar och föreläsningar 2018

QBN:s Framgångsresan 2018 Biograd, Kroatien - en konferens för och med entrepenörskvinnor och kvinnliga företagare. Tanken med konferensen är att entrepenörskvinnor delar med sig av sin kunskap till andra kvinnliga företagare genom att föreläsa, stötta eller bjuda på sin egen unika kompetens inom bl a ledarskap, digitalt företagande, marknadsföring, kommunikation och framgång.

Kritik - på ont eller gott?  Ina Müller

Kritik - på ont eller gott? Ina Müller

Jag, Ina Müller, delade med mig av min psykologiska och psykoterapeutiska kompetens  till konferensdeltagarna. Företagare och entrepenörer möter förr eller senare på att bli utsatt för kritik eller klagomål av kunder eller andra samarbetsparter. Det kan vara därför en hjälp att förstå vad som händer när vi får kritik, psykologisk och somatisk, och hur vi kan förhålla oss till det på ett mer hjälpsamt sätt.

Ina Müller Framgångsresan 2018 QBN
Ina Müller Framgångsresan 2018 QBN

utbildningar och föreläsningar 2017

20:e Nordiska konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar. Läs mer om konferensen…

To work with psychological traumatized refugees who are exposed to violence by their own family/ relatives. Ina Müller

The concept of inter- cultural sensivity: clinical implications. Aline Braun

Finding safety in trauma treatment - a stabilisation tool box. Mikaela Lindström