Eye Movement Desensitisation and Reprocessing
(EMDR)

”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” förkortas EMDR och kallas ibland för ögonrörelseterapi. EMDR utvecklades av Francine Shapiro i syftet att behandla personer som störs av minnen och besvär efter att ha varit med om svåra livshändelser, t ex olyckor, övergrepp, naturkatastrofer eller krig.


Teorin bakom EMDR kallas för modellen om adaptiv informationsbearbetning. Enligt denna teori har människan en förmåga att psykologiskt självläka efter svåra händelser, precis som vår kropp självläker efter en skada. Ibland störs självläkningsprocessen, t ex av nya stressande händelser, av att den drabbades nätverk inte finns tillgänglig eller inte orka stödja den drabbade eller av att händelsen är så överväldigande att personen inte förmå hantera den på egen hand. Ögonrörelserna eller annan bilateral stimulering antas hjälpa till att åter sätta igång självläkningen.

Oberoende hur händelsen har påverkat en, så är målet med EMDR att fokusera på t ex de störande känslor, tankar, minnen, självuppfattningar som traumatiseringen orsakade och att minska störningsgraden. Att bearbeta med hjälp av EMDR kan väcka mycket känslor. Därför är det viktigt att livet är tillräckligt tryggt för att börja arbeta med EMDR.

En EMDR terapi kan omfatta några få sessioner eller pågår under många sessioner beroende på hur mycket konsekvenserna av de svåra livshändelser påverkar personen, hur trygg den är i nuet, om personen har andra svårigheter eller t ex också har en depression.  Det är det mindre viktigt hur länge sedan de svåra livshändelserna inträffade, då hjärnan brukar komma i kontakt med de störande upplevelser oberoende hur mycket tid som har gått. Om tiden har läkt traumatiseringen på egen hand, så har personen inga symptom och besvär och är därmed inte traumatiserad längre.

 

Om du önskar mer information om EMDR, se på EMDR-föreningens hemsida www.emdr.se.

Information om EMDR på olika språk finns här.

Om du vill se hur en av Asfaleias terapeuter beskriver EMDR hos Malou ”Efter tio”, följ denna länk

Aline Braun hos Malou efter tio

Aline Braun hos Malou efter tio