Aline Braun

leg. psykolog
leg. psykoterapeut
Master of Medical Science
cert. EMDR-terapeut
cert. EMDR-handledare

 

Genom Asfaleia erbjuder jag främst förläsningar och utbildning med fokus på psykotraumatologi samt psykoterapeutiskt arbete med flyktingar och asylsökande. Jag erbjuder även handledning och konsultation utifrån denna fokus samt EMDR-handledning. Läs mer...

 
 

Ina Müller

socionom
leg. psykoterapeut
Master of Medical Science
EMDR-terapeut
Prolonged exposure-terapeut
Handledare

 

Genom Asfaleia erbjuder jag främst handledning till professionella inom det psykoterapeutiska och psykosociala fältet för arbetsgrupper, enskilda och chefer. Jag erbjuder även utbildningar med fokus på psykotraumatisering inom ämnen våld i nära relationer, sexuellt våld och hedersrelaterat våld samt att behöva leva skyddat. Läs mer...

 
 

Mikaela Lindström

leg. psykolog
EMDR-terapeut
fil. kand. i idehistoria

 

 

Genom Asfaleia erbjuder jag främst föreläsningar och utbildning med särskilt fokus på områden som psykoterapi och psykosocialt arbete med flyktingar och asylsökande samt psykologiska perspektiv på migration och mänskliga rättigheter. Jag kan också erbjuda konsultation och handledning utifrån dessa teman. Läs mer...