Behandling

För de olika posttraumatiska tillstånden finns det evidensbaserade behandlingar, både i form av läkemedel och psykoterapi.

För att få veta mer om läkemedelsbehandling kan man vända sig till sin vårdcentral, psykiatrin eller privatpraktiserande psykiatriker.

De vanligaste psykoterapiformer för traumatiserade personer är Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, kognitiva beteendeterapier och psykodynamiska psykoterapiformer. Även andra terapier, till exempel hypnosterapier, symboldrama, gestaltterapi samt olika konstterapier, såsom bild-, dans- och musikterapier, har visat sig kunna förbättra eller även bota de posttraumatiska symptomen.

Det finns även nyare behandlingsformer som kan vara komplement till de mer utprövade, till exempel neurofeedback eller traumasensitiv yoga.

Det är inte ovanligt att en traumatiserad behandlas med en kombination av dessa behandlingar, t ex läkemedel och psykoterapi.


Egenvård

Många traumatiserade personer upplever att de har svårt att styra över sitt humör, sitt mående eller sin vardag på olika sätt. Det finns saker som du kan göra för att hjälpa dig själv som kan vara ett komplement till behandling eller något du gör på egen hand.