Ina Müller

Socionom leg. psykoterapeut
Master of Medical Science
EMDR-terapeut
Handledare

Under mina 20 yrkesverksamma år har jag samlat på mig kunskap i arbete med traumatiserade människor som dessutom behöver leva skyddat och har varit tvungna till ett liv separerade från familj och släkt. Dessa traumatiserade har behövt bygga upp en helt ny tillvaro under skydd på grund av (döds-) hot och våld. Med respekt för individens egna val och tillförsikt att förändringen är möjlig utan att behöva göra avkall på sin säkerhet och sitt skydd har varit av största vikt. 

Mina arbeten har alltid omfattat familjer, ungdomar, unga vuxna, par och vuxna i kris men också att handleda familjehem och andra professionella som möter traumatiserade.

Det interkulturellmedvetna perspektivet är alltid en självklar del i mitt arbete med människor, det samma gäller jämlikhetsperspektivet. 

Mellan 2012 och 2017 har jag arbetat som psykoterapeut och behandlingsansvarig chef på ett skyddat boendet för unga kvinnor i Stockholm. I tjänstens arbetsuppgifterna har det ingått bl a ledarskap, handledning, utbildning och metodutveckling - inte minst med fokus på traumatiserade unga kvinnor för att kvalitetssäkra behandlingsarbetet på HVB hemmet. 2015 har jag utbildat mig i EMDR-metoden.

Sedan 2017 har jag en tjänst som psykoterapeut inom Stockholms läns landstings Södra Psykiatrin.

Kort om min bakgrund
År 1988 har jag flyttat från dåvarande Öst-Berlin till Stockholm. 1997 har jag tagit min socionomexamen vid Stockholms universitet efter att ha praktiserat på Autonomse Mädchenhaus, ett tjejhus i Berlin. Redan då har jag mött psykiskt traumatiserade unga kvinnor utsatta för sexuellt våld och våld i nära relationer, bl a det vi idag kallar hedersrelaterat våld. Mina yrkesverksamma år har därefter följts av arbete med familjer, barn, ungdomar och vuxna utsatta för olika våldsformer. Många av dem har varit traumatiserade. Mina arbetsgivare har funnits både inom den kommunala och privata sektorn. 2004 har jag specialiserat mig på att arbeta med unga människor, utsatta för hedersrelaterat våld som varit tvungna att fly från sina familjer och släkt på grund av hot. 

En stor del i detta arbete har varit att utveckla nya behandlingsmetoder för unga traumatiserade människor som lever med skydd, skilda från sina familjer och släkt. Samtidigt med detta har jag utbildat mig till psykoterapeut med psykodynamisk inriktning på Karolinska Institutet i Stockholm.

Referenser
Jag har föreläst och utbildat om psykiskt trauma och trauma reaktioner (psykotraumatisering), om bemötande av traumatiserade samt funktionella metoder för bl a

  • Stockholms läns specialiserade enhet för hedersrelaterat våld (Origo)
  • Vittnesskyddsgrupper och andra arbetsenheter inom polisen
  • Migrationsverket
  • Socialtjänsten
  • Skolan och gymnasium
  • Arbetsgrupper inom privata behandlingsföretag
  • Konsultledda familjehem
  • Familjehemskonsulenter
  • Skyddskonsulenter