Användarvillkor & Sekretess

Information om GDPR

Enligt dataskyddsförordningen GDPR ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas. Asfaleia vill informera om att vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande.


Vid köp av våra tjänster och produkter
För- och efternamn, adress, mailadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera tjänster och produkter till dig och för bokföringslagen. Asfaleia får de uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp av Asfaleia eller av någon av ägarna av Asfaleia – vid besök, beställning via mail, i samband vid kurser och föreläsningar samt via vår hemsida. Dina kontaktuppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är klient hos någon av oss.

Vid besök för psykoterapi
Förutom för- och efternamn, adress, mailadress och telefonnummer är vi skyldiga att föra journalanteckningar vid psykoterapeutisk kontakt. Se närmare socialstyrelsens riktlinjer.

Journalföringen förvaras säkert och så att ingen annan än din psykoterapeut kommer åt dessa. Journalanteckningarna innehåller bl a din psykiska hälsohistorik, vilka problem du söker hjälp för, diagnoser och vilka behandlingsmetoder som använts.

Du har rätt att begära kopia på dina journalanteckningar om du så önskar.

Uppgifter till tredje part
För- och efternamn, adress, mailadress, telefonnummer kommer endast vårt faktureringssystem och Skatteverket att känna till. Vid försäkringsärende eller övergång till annan behandlare kan vi lämna ut journalanteckningar MEN endast efter din egen begäran och med ditt godkännande.

På hemsidan
Vi sparar referensutlåtande som text, bild, ljudfiler eller video av klienter eller samarbetspartners som har givit ett skriftligt godkännande.

Sammanfattningsvis
Asfaleia behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part.  Du har rätt att kontakta någon av ägarna till Asfaleia om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Aline Braun, Ina Müller, Mikaela Lindström
Asfaleia


Uppdaterad 2018-05-12