Mikaela Lindström

leg. psykolog, EMDR-terpeut och fil. kand. i idéhistoria

2012 tog jag min psykologexamen och har en grundutbildning som innehåller både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi (KBT). Mitt första jobb som psykolog var inom psykiatrin och där fick jag möjlighet att träffa och arbeta med traumatiserade patienter som lärde mig mycket under mitt första år som psykolog. Därefter har jag fortsatt vidareutveckla mina kunskaper om trauma och traumabehandling, och har arbetat med det både inom psykiatrin och primärvården.

Nu arbetar jag som psykolog och samordnare på en psykiatrisk specialistmottagning för personer med migrationserfarenhet och trauma- och stressrelaterade svårigheter i Stockholm.

2012 utbildade jag mig i EMDR och arbetar med denna metod sedan dess. Jag har också jobbat mycket med traumafokuserad stabilisering, både individuellt och i grupp, och försöker utveckla det arbetssättet för skapa komplement till behandling och göra behandling mer tillgängligt.

Innan jag blev psykolog läste jag idéhistoria och filosofi vid Umeå Universitet och tog en examen med idéhistoria som huvudämne. Mitt intresse för mänskliga rättigheter var redan då stort och jag fördjupade mig i politisk idéhistoria och framförallt den politiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet. För idéhistoriker är studiet av sammanhangen där olika idéer, till exempel politiska, vetenskapliga eller konstnärliga, växer fram och sprids, viktigt och detta har jag tagit med mig i arbetet som psykolog. Att se till sammanhanget där en individ lever är en viktig del också i psykoterapi.